Sport Assistance SportLab groep

Organisatie

Binnen de organisatie zijn er twee Sportlaboratoria in Breda en Deurne. Hier worden de sportonderzoeken afgenomen en de na-bespreking gedaan. De sportonderzoeken zijn bedoeld voor recreatieve sporters, PT klanten, wedstrijdsporters en bedrijfswerknemers.

Ondersteuning en structuur

Sport Assistance ondersteunt de SportLabs op het gebied van data analyse, opmaak testrapportages, sportspecifieke database en normering, ontwikkeling & onderzoek. Tevens ondersteund Sport Assistance de samenwerkende trainers op het gebied van vakkennis en geeft advies indien nodig. Elk aangesloten partner binnen de organisatie is en blijft volledig zelfstandig. Aan het hoofd van een SportLab staat een door Sport Assistance opgeleide sporttester. Dit is over het algemeen een sportacademicus of bewegingswetenschapper. Naast dat de sportester is opgeleid om veilige en accurate inspanningstest af te nemen, speelt hij/zij een centrale rol binnen zijn eigen organisatie. De sporttester is vakkundig in het analyseren en mondeling bespreken van testresultaten met de klant. Daarnaast speelt de sporttester een belangrijke rol in de sturing van trainers die testresultaten praktisch vertalen naar bruikbare trainingsadviezen.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de sporttests te waarborgen worden in alle SportLabs met dezelfde gestandaardiseerde en wetenschappelijk onderbouwde testprotocollen en procedures gewerkt. Kenmerkend is dat er met Topsport medische apparatuur wordt gewerkt voor betrouwbare resultaten. Voornamelijk training technische indicatoren worden gemeten zoals lactaat toleranties, zuurstof, spiervermogen, looptechniek analyses en herstelcapaciteit. Indicatoren die veel informatie geven over de belastbaarheid en trainingsprogressie van de sporter, mits ze op de juiste wijze geïnterpreteerd worden. Expertise hierover is ruimschoots aanwezig.